Licentiatseminarium: Inverse Uncertainty Quantification for Fuel Performance Modeling

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2005, Ångström, eller https://uu-se.zoom.us/j/4217374941
  • Föreläsare: Gustav Robertsson
  • Kontaktperson: Gustav Robertsson
  • Licentiatseminarium

Extern granskare är Martin Sahlén.

Digital kopia av avhandlingen: https://uppsala.box.com/s/budycuqjkea0d630xcq5nfadmtybzw08

Avhandlingar:

I) Treating model inadequacy in fuel performance model calibration by parameter uncertainty inflation

II) Surrogate Modeling with Derivative Prediction for Implementation in Inverse Uncertainty Quantification Methods for Fuel Performance Modeling

Senast uppdaterad: 2022-12-12