Provföreläsning: Work and kinetic energy

  • Datum: –11.20
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101166 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66400159972?from=addon
  • Föreläsare: Ali Al-Adili, Peter Andersson, Moritz Kütt och Haori Yang.
  • Kontaktperson: Suzanne Strömberg
  • Föreläsning

I samband med rekryteringen av universitetslektor i fysik med inriktning mot nukleär instrumentering, analys och metodologi för kärnvapennedrustning (UFV-PA 2022/1211) kommer pedagogiska provföreläsningar att hållas i ämnet Work and kinetic energy” enligt följande:

09.00 – 09.20 Ali Al-Adili

09.40 – 10.00 Peter Andersson

10.20 – 10.40 Moritz Kütt

11.00 – 11.20 Haori Yang

Sakkunniga i ärendet:

Professor Per-Erik Tegnér, Stockholms universitet

Dr Irmgard Niemeyer, Forschungszentrum Jülich, Tyskland

Professor Sara A. Pozzi, Michigan University

Provföreläsningarna är öppna för allmänheten.

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/66400159972?from=addon

Senast uppdaterad: 2022-12-12