Disputation: A CFT perspective on holographic correlators

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101121, Sonja Lyttkens
  • Doktorand: Giulia Fardelli
  • Arrangör: Avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Giulia Fardelli
  • Disputation

Opponent är professor Paul Heslop från Durham University.

Senast uppdaterad: 2022-12-12