Disputation: Segmented HPGe detectors for post-irradiation examination of nuclear fuel: Design and demonstration in gamma emission tomography

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101195, Heinz Otto Kreiss
  • Doktorand: Vikram Rathore
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Vikram Rathore
  • Disputation

Opponent är professor Andrew Boston från University of Liverpool.

Senast uppdaterad: 2022-12-12