Licentiatseminarium: Studying extreme states of matter induced by high-intensity femtosecond x-rays

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80121
  • Föreläsare: Sebastian Cardoch
  • Arrangör: Avdelningen för röntgenfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Sebastian Cardoch
  • Licentiatseminarium

Opponent är Hermann Dürr och examinator är Susanne Mirbt.

Senast uppdaterad: 2022-12-12