Licentiatseminarium: Designing order with long-range interactions in mesoscopic magnetic chains

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å101146
  • Föreläsare: Christina Vantaraki
  • Arrangör: Avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Christina Vantaraki
  • Licentiatseminarium

Opponent är universitetslektor Tapati Sarkar från Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-12-12