ANItA Symposium 2023

  • Datum:
  • Plats: Elite Hotel Academia i Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: ANItA, kompetenscentrum inom kärnteknik
  • Kontaktperson: Ane Håkansson, Director of ANItA
  • Konferens

Välkommen till ANItA:s första symposium där politik, industri, massmedia och andra intressenter bjuds in till dialog kring ny kärnkraft i Sverige.

Det nationella kompetenscentrumet ANItA har som syfte att genom forsknings- och utvecklingsarbete främja införandet av ny kärnkraftteknologi i Sverige samt att verka för kärnkraftens kompetensförsörjning. Detta sker genom ett unikt samarbete mellan stat, akademi och industri. 

Symposiet äger rum 31 oktober på Elite Hotel Academia i Uppsala.

Anmälningsformulär och mer information publiceras inom kort. 

Senast uppdaterad: 2022-12-12