13x13: Antimateria – en nästan perfekt spegelbild av materia

  • Datum: –19.30
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska parken, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Lars Eklund
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Carlos de los Heros
  • Föreläsning

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien 13x13, som ges under 13 onsdagskvällar hösten 2023 om forskning i fysikens framkant. Lär dig om magneter, röntgenstrålning, solsystem och allt däremellan.

Gratis, öppet för alla och drop-in!

Vi vet det finns antimateria, som består av antipartiklar som är som nästan en perfekt spegelbild av de vanliga materiepartiklarna. Vi ser dessa partiklar i kosmiska strålar och vi kan skapa dem i våra labb och mäta deras egenskaper. Våra mätningar visar att antimateria inte är en perfekt spegelbild av materia, utan det beter sig lite annorlunda. Denna skillnad har stor betydelse, eftersom utan den så skulle materia och antimateria ha tagit ut varandra i det tidiga universum och det skulle bara finnas fotoner kvar nu. Föreläsningen kommer att prata om vad antimateria är och hur vi studerar skillnaderna mellan materia och antimateria.

Läs mer om hela föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2022-12-12