13x13: Lever vi i 10 dimensioner? En strängteoretikers syn på världen

  • Datum: –19.30
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska parken, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Magdalena Larfors
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Carlos de los Heros
  • Föreläsning

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien 13x13, som ges under 13 onsdagskvällar hösten 2023 om forskning i fysikens framkant. Lär dig om magneter, röntgenstrålning, solsystem och allt däremellan.

Gratis, öppet för alla och drop-in!

Materian omkring oss består av atomer, som i sin tur byggs upp av fundamentalpartiklar: elektronerna som snurrar runt atomkärnan och kvarkarna som bygger upp atomkärnans beståndsdelar. Men hur ser elektronerna och kvarkarna ut om vi tittar på dem riktigt noga? I strängteorin antar man att de är små, svängande strängar. I det här föredraget ska vi prata om strängteorin och hur den hjälper oss att förstå mekanismerna som styr mikrokosmos och makrokosmos.

Läs mer om hela föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2022-12-12