13x13: Röntgenstrålar och elektroner - varför världen ser ut som den gör

  • Datum: –19.30
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska parken, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Jan-Erik Rubensson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Carlos de los Heros
  • Föreläsning

Föreläsningen är en del i föreläsningsserien 13x13, som ges under 13 onsdagskvällar hösten 2023 om forskning i fysikens framkant. Lär dig om magneter, röntgenstrålning, solsystem och allt däremellan.

Gratis, öppet för alla och drop-in!

Det mesta vi ser omkring oss beror på hur elektroner rör sig kring atomkärnor. Den som vill förstå deras rörelse ställer sitt vanliga sunda förnuft inför svåra prövningar. Inte nog med att en elektron mest rör sig som en stående våg så länge den är bunden i en atom. Finns där fler än en blir de dessutom sammanflätade därför att naturen inte vet vilken som är vilken. Föreläsaren påstår att det inte går att förklara det invanda och vardagliga utan att åkalla dessa märkliga fenomen. Han grundar påståendet på experiment med röntgenstrålar, både historiska och aktuella.

Läs mer om hela föreläsningsserien

Senast uppdaterad: 2022-12-12