Seminarium om 2023 års Nobelpris i fysik

  • Datum: –17.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Eva von Bahr, Å10K1190
  • Föreläsare: Ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien och experter inom området från institutionen för fysik och astronomi.
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Seminarium

Livestreaming av föreläsning från Kungl. Vetenskapsakademien om 2023 års Nobelpris i fysik med efterföljande paneldiskussion med ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien och experter inom området från institutionen för fysik och astronomi.

Seminariet hålls som en uppföljning av Kungl. Vetenskapsakademiens tillkännagivande av 2023 års Nobelpris i fysik kl. 11.45 tidigare under dagen.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Mer information
www.kva.se
www.nobelprize.org

Senast uppdaterad: 2022-12-12