Ulf Danielsson informerar om AI

  • Datum: –17.00
  • Plats: Söderögården i Långalma
  • Föreläsare: Ulf Danielsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Söderöns Hembygdsförening
  • Kontaktperson: Ulf Danielsson
  • Föreläsning

Senast uppdaterad: 2022-12-12