Seminarium: Observation of electron quadrupling condensates and fractionalization of the flux quantum

  • Datum: –12.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å92110
  • Föreläsare: Egor Babaev, KTH
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Jorge Cayao
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12