Seminarium: Magnetism at the interfaces and in nanostructures for future spintronic applications

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å101166
  • Föreläsare: Prof. Subhankar Bedanta
  • Arrangör: Avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Vassilios Kapaklis
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12