Seminarium: Timescales of Cell Membrane Fusion Mediated by SARS-CoV2 Spike Protein and its Receptor ACE2

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å90102
  • Föreläsare: Sebastian Jaksch (ESS)
  • Arrangör: Avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi och Centrum för neutronspridning
  • Kontaktperson: Max Wolff
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12