Disputation: Nuclear safeguards directed to the application of multivariate analysis techniques to existing and future nuclear fuel cycles

  • Datum: –10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Heinz-Otto Kreiss och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/4192161168
  • Doktorand: Vaibhav Mishra
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Vaibhav Mishra
  • Disputation

Opponent är Prof. Peter Dendooven från Helsinki Institute of Physics, Finland.

Senast uppdaterad: 2022-12-12