Invigning av Centrum för geometri och fysik med föreläsning av Nikita Nekrasov

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet , sal Eva von Bahr
  • Föreläsare: Nikita Nekrasov
  • Arrangör: Matematiska institutionen och Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Tobias Ekholm
  • Föreläsning

Välkommen till invigningen av Centrum för geometri och fysik. Centrumet startar 2024 utifrån bidrag från Vetenskapsrådets excellenssatsning för projekt som har stor potential till nyskapande forskning.

Anmäl dig gärna så underlättar du vår uppskattning av hur många som kommer.

Program

13:00 - Välkommen och presentation av centrumet

Välkommen från professor Charlotte Platzer Björkman, vicerektor för fakulteten för naturvetenskap och teknik
  
Kort presentation av centrumbildningen i geometri och fysik av Prof. Tobias Ekholm
  
Välkomsthälsning från institutionen för fysik och astronomi (prefekt Richard Brenner) och från institutionen för matematik (prefekt Georgios Dimitroglou Rizell)  

Introduktion av hedersdoktorn, Prof. Nekrasov av Prof. Maxim Zabzine
   

13:30 - Öppen föreläsning av professor Nikita Nekrasov

 

Titel: "The Natural Language: geometry of physics"

Abstract hittar du på den engelska versionen av sidan.:

Professor Nikita Nekrasov, verksam vid Simons Center for Geometry and Physics i USA, är världsledande expert inom teoretisk och matematisk fysik och en av världens främsta forskare inom modern kvantfältteori och strängteori. Hans arbeten behandlar både fysiska och matematiska aspekter. Sitt första utlandsbesök gjorde han som utbytesstudent under sin grundutbildning vid Uppsala universitet. Mer om Nikita Nekrasov på Wikipedia.

14:30 - Fika

 

Senast uppdaterad: 2022-12-12