Seminarium: Oak Ridge National Laboratory, Foundational Studies to Support Molten Salt Reactor Development

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80121
  • Föreläsare: Joanna Mcfarlane, Distinguished Researcher at Oak Ridge National Laboratory, USA
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Sophie Grape
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12