Seminarium: Positron Emission Tomography for real-time verification during particle beam radiotherapy

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80115 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67372743315
  • Föreläsare: Peter Dendooven, Particle Therapy Research Center and Department of Radiation Oncology, University Medical Center Groningen, the Netherlands and Helsinki Institute of Physics, University of Helsinki, Finland
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Sophie Grape
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12