Disputation: The Evolution of TOFu; Developing and utilizing neutron time-of-flight spectrometry of deuterium and tritium fusion plasmas at JET

  • Datum: –10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, 10132 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/2475003337
  • Doktorand: Benjamin Eriksson
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Benjamin Eriksson
  • Disputation

Opponent är professor Luka Snoj från Jožef Stefan Institute (Ljubjana, Slovenien).

Senast uppdaterad: 2022-12-12