Disputation: Isomeric yield ratios in nuclear fission

  • Datum: –10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen (10134) och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/7507349849
  • Doktorand: Zhihao Gao
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Zhihao Gao
  • Disputation

Opponent är Dr. Olivier Serot från CEA-Cadarache, Frankrike.

Senast uppdaterad: 2022-12-12