Celsius-föreläsning: The Magic of Muons

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sonja Lyttkens
  • Föreläsare: Professor Chris Polly, Fermi National Accelerator Laboratory, Chicago, IL
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Föreläsning

Denna föreläsning är en del av 2024 års Celsius-Linnéföreläsningar. Föreläsningen ges av professor Chris Polly, Fermi National Accelerator Laboratory, Chicago, IL. Efter föreläsningen ges föreläsningar av professor Johan Bijnens, Lunds universitet, samt universitetslektor Rebeca Gonzalez Suarez, Uppsala universitet. Sist arrangeras ett panelsamtal med alla föreläsare, moderator är professor Karin Schönning, Uppsala universitet.

Hela föreläsningsprogrammet

09.15: CELSIUS-LECTURE: The Magic of Muons

Professor Chris Polly, Fermi National Accelerator Laboratory, Chicago, IL.

10.15: Break

10.30: The Standard Model prediction of the muon anomalous magnetic moment

Professor Johan Bijnens, Particle and Nuclear Physics, Lund University

11.00: Searches for physics beyond the Standard Model at the high energy frontier

Associate Professor Rebeca Gonzalez Suarez, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

11.30: Panel discussion

Professor Chris Polly, Professor Johan Bijnens and Associate Professor Rebeca Gonzalez Suarez.

Moderator: Professor Karin Schönning, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University.

Abstract: The Magic of Muons

Det har gått 88 år sedan upptäckten av myonen inledde en revolution i vår förståelse av materiens grundläggande beståndsdelar. Denna gåtfulla partikel har fascinerat forskare ända sedan dess och har använts för allt från röntgen av pyramider till att undersöka förekomsten av andra nya partiklar och naturlagar i vår strävan att förstå några av vår tids största mysterier. Detta föredrag kommer att fokusera på några av de sätt på vilka myoner används i experiment idag. I synnerhet intensiva partikelacceleratorbaserade källor, som den vid Fermilab, banar väg för en aldrig tidigare skådad känslighet för ny fysik. Nya resultat från Muon g-2-experimentet och en bred översikt över framtiden för myonfysik kommer att presenteras.

Senast uppdaterad: 2022-12-12