Disputation: Order and interfaces in epitaxial heterostructures

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å101195 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65205356927
  • Doktorand: Anna Ravensburg
  • Arrangör: Avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Anna Ravensburg
  • Disputation

Opponent är Prof. Martina Müller, Universität Konstanz, Tyskland.

Senast uppdaterad: 2022-12-12