Mini-symposium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2004
  • Arrangör: Avdelningen för materialfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Anna Ravensburg
  • Seminarium

Mini-symposium i anslutning till Anna Ravensburgs disputation.

Senast uppdaterad: 2022-12-12