Licentiatseminarium: Isomeric yield ratio studies in nuclear reactions and alpha-particle induced fission of Thorium

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4004
  • Föreläsare: Simone Cannarozzo
  • Arrangör: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Stephan Pomp
  • Licentiatseminarium

Opponent är Stefan Leupold från Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-12-12