Seminarium: Mining astrometric data in the Milky Way and Local Group

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101132 Å och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65129261212
  • Föreläsare: Axel Widmark, Stockholms universitet
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Adam Rains
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12