Seminarium: Quantum Materials for Future Technologies: from Superconductivity to Magnetic Vortices

  • Datum: –12.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80101
  • Föreläsare: Yasmine Sassa, KTH
  • Arrangör: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Jorge Cayao
  • Seminarium

Senast uppdaterad: 2022-12-12