Disputation: Mass Loss of Evolved Stars – Improving Mass-Loss Rates and Distances

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 101195 (Heinz Otto Kreiss) och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63825597549
  • Doktorand: Miora Andriantsaralaza
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Miora Andriantsaralaza
  • Disputation

Opponent är Dr. Jacco van Loon från Keele University, Storbritannien.

Senast uppdaterad: 2022-12-12