Disputation: Exploring effective descriptions of gauge fields and strings

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 80101
  • Doktorand: Lucia Garozzo
  • Arrangör: Avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Lucia Garozzo
  • Disputation

Opponent är Dr. Chris White från Queen Mary University of London.

Senast uppdaterad: 2022-12-12