Disputation: Of dark mesons and novel methods: A dark sector search in ATLAS data and development of new techniques for challenging final states

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sonja Lyttkens
  • Doktorand: Olga Sunneborn Gudnadottir
  • Arrangör: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Olga Sunneborn Gudnadottir
  • Disputation

Opponent är Professor Markus Klute från Karlsruhe Institute of Technology.

Senast uppdaterad: 2022-12-12