Första anslagen till WISE-projekt vid Uppsala universitet

2022-12-08

Med forskningsanslag om totalt 260 miljoner kronor är WISE, the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. Nu har 90 projekt, varav 13 vid Uppsala universitet, beviljats stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW.

Syftet med forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser. Dessa ska också möjliggöra bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

När WISE lanserade den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom satsningen, ansökte 193 forskare om forskningsanslag. Utlysningen riktade sig främst till forskare vid de sju WISE-anslutna universiteten: Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska högskola, Stockholms universitet samt partnergrupper vid Umeå universitet och Karlstads universitet. 

– De beviljade projektbidragen håller mycket hög kvalitet och relevans för hållbarhet, och kommer att ledas av mycket framstående forskare, säger Magnus Berggren, föreståndare för WISE. 

Vid Uppsala universitet får 13 projekt medel:                        

 • Projekt: New materials for enhanced superconducting spintronics (doktorandprojekt). Projektledare: Annica Black-Schaffer, institutionen för fysik och astronomi
   
 • Projekt: Rare-earth-free magnesium metallic glasses enabled by additive manufacturing (doktorandprojekt). Projektledare: Cecilia Persson, institutionen för materialvetenskap
   
 • Projekt: Solvated Metal Oxides for Energy Storage: Proton Dynamics in Confinement (postdok-projekt). Projektledare: Chao Zhang, institutionen för kemi – Ångström
   
 • Projekt: Non-toxic, inorganic wide band gap thin films for tandem solar cells (postdok-projekt). Projektledare: Charlotte Platzer Björkman, institutionen för materialvetenskap
   
 • Projekt: Thermophotovoltaic heat engines based on low band-gap environmentally friendly quantum dots (postdok-projekt). Projektledare: Erik Johansson, institutionen för kemi – Ångström
   
 • Projekt: Interface modification of perovskite optoelectronics by organic dye molecules (doktorandprojekt). Projektledare: Gerrit Boschloo, institutionen för kemi – Ångström
   
 • Projekt: Design and Mechanistic Study of Sn-based Catalysts from Cu Doping and Molecule-Material Interface Modification for Carbon Dioxide Reduction (postdok-projekt). Projektledare: Haining Tian, institutionen för kemi – Ångström
   
 • Projekt: Discovery of New Singlet Fission Photovoltaics Materials for Sustainable Energy Harvesting (doktorandprojekt). Projektledare: Henrik Ottosson, institutionen för kemi – Ångström
   
 • Projekt: Oxide interfaces in PV material systems (doktorandprojekt). Projektledare: Håkan Rensmo, institutionen för fysik och astronomi
   
 • Projekt: High and Low: CIGS all thin film tandem solar cells (doktorandprojekt). Projektledare: Marika Edoff, institutionen för materialvetenskap
   
 • Projekt: Materials for Next-Generation Electronics (postdok-projekt). Projektledare: Peter Oppeneer, institutionen för fysik och astronomi
   
 • Projekt: Sustainable cooling using magnetic refrigerants (postdok-projekt). Projektledare: Peter Svedlindh, institutionen för materialvetenskap
   
 • Projekt: Electrolyzers for Selective Carbon Dioxide-to-Ethylene Reduction (postdok-projekt). Projektledare: Sascha Ott, institutionen för kemi – Ångström

Läs mer

Lista med samtliga 90 forskningsprojekt som får WISE-medel

Materialvetenskap för en hållbar värld

Anneli Björkman

Last modified: 2023-08-04