Kunglig hjälp vid montering av supraledande ESS-komponenter testade vid Uppsala universitet

2024-02-05

Sveriges kung H.M. Carl XVI Gustaf besökte den 31 januari, tillsammans med Frankrikes president Emmanuel Macron, den europeiska forskningsinfrastrukturen ESS i Lund och la sista handen vid installationen av de sista supraledande komponenterna testade vid FREIA-laboratoriet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Uppsala Universitet har genom FREIA-laboratoriet bidragit till uppbygganden av ESS, den Europeiska Spallationskällan, i Lund. På ESS håller en världsunikt kraftfull supraledande protonaccelerator på att byggas. De snabba protonerna används för att skapa ett intensivt flöde av neutroner som i sin tur kommer användas för ledande forskning inom materialfysik.

Accelerationen kommer att göras i flera steg, där ett av stegen kommer göras med hjälp av 13 supraledande komponenter, så kallade accelerationskaviteter. Dessa komponenter har tillverkats i Frankrike och därefter testats vid FREIA-laboratoriet under åren 2020-2023 och har nu installerats vid ESS. 

Sveriges kung H.M. Carl XVI Gustaf och Frankrikes president Emmanuel Macron vid 
installationen av de supraledande komponenter i ESS acceleratortunnel. Foto: Ulrika 
Hammarlund/ESS.

– Testerna av dessa supraledande ESS-komponenter utgjorde ett viktigt huvudprojekt när Uppsala universitet beslutade att uppföra FREIA-laboratoriet för 12 år sedan och utgör Sveriges största högteknologiska in-kindbidrag till uppbyggnaden av ESS, säger Tord Ekelöf, projektledare vid FREIA-laboratoriet.

Läs mer

ESS webbsida

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04