Bildrelease av ESO av Teleskopbilder på nyfödda galaxer

2015-12-22

European Southern Observatory, ESO, släppte nyligen bilder på galaxen NGC5291 som Erik Zackrisson vid avdelningen för astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet har tagit fram med teleskopet VLT i Chile.

Med hjälp av bilderna och framförallt den vetenskapliga artikeln som publicerades i anslutning till att bilderna av galaxen och dess omgivande små galaxer släpptes, hoppas man kunna få nya ledtrådar till hur galaxer bildades vid universums födelse.

Galaxen NGC5291 är en galax som genomgått en kraftig kollision med en annan galax för några hundra miljoner år sedan. När detta skedde drogs gas, och då främst väte, ut i en avlång struktur som löper horisontellt till både vänster och höger om NGC5291 och som ser ut som en ljussvag dimslöja i bild eso1547d.

Det är de små galaxerna, varav den största är NGC5291N, som har bildats kring den större galaxen NGC5291 (bild eso1547d) som har närstuderats i den publicerade artikeln. Dessa små galaxer är av den typ som tillhör de enda genuint unga galaxerna i det närbelägna delarna av universum.

Att galaxerna är unga gör dem möjligtvis snarlika de första galaxerna som bildades i universums historia och detta är Erik Zackrissons huvudsakliga forskningsfält.

– Genom att studera galaxernas fysiska egenskaper, såsom massa, kemisk sammansättning och stjärninnehåll hoppas vi kunna få en förståelse för och lära oss något om galaxer i universums barndom, säger Erik Zackrisson.

Erik Zackrisson har varit vetenskaplig ansvarig, PI, för projektet att ta fram bilderna, vilket praktiskt innebär att han har ansökt om observationstid på Very Large Telescope, VLT, och planerat hur bilderna ska tas med instrumentet FORS. En teleskopoperatör vid VLT har sedan styrt teleskopet till det aktuella området och tagit själva bilden.

Den data som har tagits fram med instrumenten FORS och MUSE avslöjar att dagens modeller för hur galaxerna bildas inte helt kan förklara de fysiska egenskaper som galaxerna verkar ha, vilket innebär att modellerna kommer att behöva utvecklas. Dessutom har forskarna upptäckt ett mystiskt blått sken kring NGC5291N som de idag inte vet vad det orsakats av, vilket innebär att det behövs mer forskning kring detta.

Bilder och panoreringsvideo på de nyfödda galaxerna

Bildreleasen på ESO:s hemsida innehåller en huvudbild och tre kompletterande bilder, samt en panoreringsvideo.

Bildreleasen gjordes i anslutning till att den vetenskapliga artikeln publicerad i januarinumret av Astronomy and Astrophysics av de fem forskarna J. Fensch, P.-A. Duc, P.M. Weilbacher, M. Boquien och E. Zackrisson från Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Chile och Sverige och publicerades digitalt den 22 december 2015.

Bildreleasen på ESO:s hemsida av observationer gjorda med Very Large Telescope av Erik Zackrisson (publiceringsdatum 9 dec 2015)

Onlinepublikation av den vetenskapliga artikeln ”Ionization processes in a local analogue of distant clumpy galaxies: VLT MUSE IFU spectroscopy and FORS deep images of the TDG NGC 5291N” (publiceringsdatum 22 dec 2015)

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04