Björgvin Hjörvarsson invald i Kungl. Vetenskapsakademien

2015-12-21

Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet valdes den 16 december 2015 in som ordinarie ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien i fysikklassen.

Fysikklassen har 18 ledamöter och är en av tio klasser inom Kungl. Vetenskapsakademien som representerar olika vetenskapliga områden.

Det är i klasserna akademiens huvudsakliga arbete äger rum. Ledamöternas arbete innebär även att vara engagerad i olika tvärvetenskapliga kommittéer och utskott, där frågor som kräver en bred vetenskaplig kompetens behandlas samt att delta i prisarbetet kring de priser akademien delar ut, varav nobelprisen är de största.

Kungl. Vetenskapsakademien, som är en oberoende organisation, har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället och att väljas in i akademien är ett stort vetenskapligt erkännande.

– Det är en stor heder. KVA:s verksamhet är mycket viktig och är på många sätt ett oersättligt ansikte för naturvetenskaperna, både nationellt och internationellt, säger Björgvin Hjörvarsson.

Kungl. Vetenskapsakademiens verksamhet startade 1739 och har idag totalt 450 svenska och 175 utländska ledamöter. Ledamöterna väljs på livstid och är ordinarie fram till 65 års ålder. Efter det har man som ledamot fortsatt närvaro- och yttranderätt. Totalt har 1600 svenska ledamöter valts in i akademien sedan 1739.

Läs mer om Kungl. Vetenskapsakademiens arbete

Övriga ledamöter inom fysikklassen

Last modified: 2023-08-04