Två nya Academy Fellows till institutionen för fysik och astronomi

2016-12-01

Karin Schönning, kärnfysik och Agnese Bissi, Harvard University, USA utsågs till Wallenberg Academy Fellows den 1 december 2016. Agnese Bissi är idag verksam vid Harvard University, men kommer att flytta sin verksamhet till avdelningen teoretisk fysik vid Uppsala universitet.

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows, varav fyra vid Uppsala universitet för 2016.

Karin Schönning
Karin Schönning. Foto: Markus Marcetic

Karin Schönning, vid avdelningen för kärnfysik, ska genom experiment vid anläggningar för högenergifysik försöka avslöja den starka kraftens hemligheter.

Agnese Bissi
Agnese Bissi. Foto: Markus Marcetic

Agnese Bissi är idag verksam vid Harvard University, USA, men kommer att flytta sin verksamhet till avdelningen för teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Agnese Bissi ska studera och klassificera kvantfältteorier och kommer även att utforska hur de kan beskriva fenomen bland kalla atomer nära absoluta nollpunkten.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat. Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

Programmet startade 2012 och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Sedan dess har 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Läs mer om Karin Schönning

Läs mer om Agnese Bissi​

Läs mer om övriga Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet

Läs mer på Wallenberg Academy Fellows hemsida

Last modified: 2023-08-04