Antiferromagnetiska material i nytt ljus

2017-03-21

Peter Oppeneer, materialteori, publicerade den 1 februari 2017 en kommenterande artikel i Nature Photonics om ny utveckling inom spinntronik och antiferromagnetiska material i Nature Photonics.

Antiferromagnetiska material består av antiparallella ferromagnetiska substrukturer med magnetiska moment av samma storlek och har således försvinnande liten makroskopisk magnetisering. Det är därför svårt att ändra den mikroskopiska spinnriktningen samt att påvisa att materialet är magnetiskt på mikroskopisk nivå. På grund av denna begränsning har enbart ferromagnetiska material hittills använts som aktiva elektroniska komponenter.

Nya metoder har dock nyligen utvecklats för att elektroniskt kunna läsa antiferromagnetisk spinninformation. För att antiferromagnetiska spinntroniska komponenter ska kunna framställas krävs metoder som snabbt och noggrant kan detektera den mikroskopiska spinnriktningen och hur den förändras när komponenter switchar genom strömpulser, vilket sker inom nanosekunder.

Experiment har nu visat att icke-destruktiva magnetooptiska metoder är oumbärliga för att testa magnetiseringsriktningen på substrukturerna i antiferromagnetiska material och för att åstadkomma en snabb analys av switchande elektroniska komponenter.

Artikelreferens

Peter M. Oppeneer, Materials optics: Lighting up antiferromagnets, doi:10.1038/nphoton.2016.274​

Last modified: 2023-08-04