Annica Black-Schaffer ny professor i fysik med inriktning mot materialteori

2018-11-18

Annica Black-Schaffer tillträdde som ny professor i materialteori den 1 november 2017 och installerades den 16 november 2018.

Annica Black-Schaffer
Annica Black-Schaffer tillträdde som professor i materialteori den 1 november 2017. Foto: Fredrik Persson.

Vad blir du professor i?

Fysik med inriktning mot materialteori.

Vilket är ditt forskningsfält?

Jag är intresserad av material där kvantmekaniska effekter dominerar. Just nu fokuserar min forskning framförallt på supraledning vilket är ett av de få helt kvantmekaniska fenomen som både är enkelt att mäta och har långtgående konsekvenser för egenskaperna av materialen.

Vi arbetar särskilt med olika supraledande mekanismer och egenskaper i okonventionella och topologiska supraledare.

Hur länge har du varit på Uppsala universitet?

Jag kom till Uppsala 2011 med hjälp av en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet.

Var var du tidigare?

Jag disputerade på Stanforduniversitetet hösten 2009 och var sedan postdoktor på Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, innan jag flyttade till Uppsala.

Hur kommer ditt arbete förändras i och med att du blir professor?

Inte nämnvärt tror jag. Jag kommer fortsätta att leda min forskargrupp och undervisa precis som jag gjort som universitetslektor. När man åker utomlands blir det möjligtvis lite lättare med den engelska översättningen.

Läs om Annica Black-Schaffers forskning

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04