Bidrag till forskning inom förnybar energi

2017-12-05

Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samverkar i en satsning på projektbidrag inom energiriktad grundforskning. Nu har man fattat beslut om vilka projekt som ska finansieras i 2017 års utlysning. Uppsala universitet får bidrag till fyra projekt.

Projekt som får stöd inom utlysningen Energiriktad grundforskning ska ha hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till ett helt förnybart energisystem, ett resurseffektivt samhälle och/eller ett flexibelt och robust energisystem.

Totalt 20 ansökningar har beviljats bidrag inom 2017 års utlysning. Fyra av dessa går till Uppsala universitet:

  • Olle Eriksson, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori: Att hitta nya permanentmagneter med teori
  • Carl Hägglund, Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik: Nanokontakter för tandemsolceller
  • Johannes Messinger, Institutionen för kemi – Ångström, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen: Aktivering av basmetaller för elektrokatalytisk vattenspjälkning
  • Carlos Moyses Araujo, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori: Organiska elektrodmaterial med hög kapacitet för gröna batterier

Anna Malmberg

Last modified: 2023-08-04