Karin Schönning tilldelas Thalénska priset

2018-09-04

Karin Schönning vid avdelningen för kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades den 4 september 2018 det Thalénska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.

Hon tilldelas priset med motiveringen:

Docent Karin Schönning, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hennes framstående insatser inom BESIII- och PANDA-experimenten.

I sin forskning studerar Karin Schönning som kärnfysiker materiens innersta och hur kvarkar rör sig inuti så kallade hyperoner, som kan liknas vid protonens ”syskon”. Hyperoner liknar protoner men skiljer sig genom att en lätt upp- eller nerkvark har bytts ut mot en tyngre kvark, oftast en särkvark. Det långsiktiga målet är att genom detta förstå sig på protonen.

– Min forskning är nyfikenhetsdriven och handlar om den starka kraften som håller ihop kvarkarna inuti atomkärnorna och som genererar nästan all synlig massa i universum. Hyperonerna ger unika ledtrådar till hur detta fungerar, säger Karin Schönning.

Det Thalénska priset delas ut såsom belöning för ett förtjenstfullt fysikaliskt arbete, utfördt under de närmast förflutna fem åren af svensk man eller qvinna”. Det är instiftat genom och uppkallat efter Robert Thalén som 1873 blev professor i mekanik och 1874 efterträdde Anders Ångström på professuren i fysik vid Uppsala universitet.

– Det är hedrande för mig att få priset och för mig som verkar inom två experiment tillsammans med hundratals andra forskare är det väldigt trevligt att ens egna insatser uppmärksammas! Dock vill jag framhålla att det vi gör till stor del handlar om lagarbete och jag är mycket stolt över mina medarbetare här i Uppsala, säger Karin Schönning.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04