78,5 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2018-10-02

Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande till två projekt och medsökande till ett projekt som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2018.

De projekt vid institutionen för fysik och astronomi som tilldelas projektanslag för 2018 från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är:

Projekttitel: Dynamic Phenomena of Magnetic Materials
Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 22 200 000 kronor under fem år

Projekttitel: From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves
Huvudsökande: Henrik Johansson, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 19 100 000 kronor under fem år

Projekttitel: Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level
Huvudsökande: professor Henrik Cederquist, Stockholms universitet
Medsökande: Paul Barklem, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 37 200 000 kronor under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och totalt beviljade stiftelsen 640 miljoner kronor i projektanslag för 2018 till 22 forskningsprojekt.

De projekt som tilldelas medel från stiftelsen bedöms hålla högsta internationella klass inom grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap, samt för tvärvetenskapliga projekt. De projekt som är aktuella för medel från stiftelsen ska också kunna leda till framtida vetenskapliga genombrott. Bedömningen av projekten görs enligt ett strikt peer reviewförfarande, där ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Last modified: 2023-08-04