Olle Eriksson hedersdoktor vid KTH

2018-10-29

Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet utnämndes den 18 september till hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan.

Hedersdoktorer vid Kungliga Tekniska högskolan utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid KTH.

Motiveringen till utnämningen lyder:

Olle Eriksson
Olle Eriksson. Foto: Mikael Wallerstedt.

”Professor Olle Eriksson är en ledande forskare inom teoretisk materialvetenskap. Hans forskning har lett till ett flertal metodologiska genombrott inom elektronstrukturteori och står bland annat bakom utvecklingen av UppASD, en simuleringsmetod för atom-spinndynamik. 
Olle Eriksson har genom extraordinära vetenskapliga insatser inom den kondenserade materiens fysik haft stor betydelse för utvecklingen av materialvetenskap i Sverige. Genom åren har ett stort antal samarbeten med ett flertal forskningsmiljöer på KTH genomförts med gemensamma publikationer och projekt som resultat.”

Olle Eriksson installeras som hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolans doktorspromotion den 16 november 2018.

Last modified: 2023-08-04