35 miljoner i projektbidrag och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2018-11-01

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 34 980 000 SEK för perioden 2018-2022 för totalt sju projektbidrag och tre etableringsbidrag.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Nya topologiska supraledare från platta band, orbitaleffekter och kvantkritiska punkter
Huvudsökande: Annica Black-Schaffer, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 259 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Elektronstruktur tuning hos hybrid-perovskitmaterial för solceller
Huvudsökande: Sergei Butorin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 456 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Att behärska magnetism med ljus i rum och tid
Huvudsökande: Hermann Dürr, FREIA
Beviljade medel: 3 456 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Starkt Kopplade Kvantfält, Supersymmetri och Geometri
Huvudsökande: Guido Festuccia, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 3 560 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Hårda Röntgenstrålar för snabba processer: en titt på elektroner i material för solceller
Huvudsökande: Andreas Lindblad, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Studier av halid- och oxidmaterial och deras gränsskikt för optoelektronik – Atomär förståelse från avancerade röntgenbaserade spektroskopiska metoder
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 320 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Resonant mjukröntgenspridning för studier av atomer och molekyler
Huvudsökande: Jan-Erik Rubensson, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 659 000 SEK för perioden 2018-2021

Etableringsbidrag

Projekttitel: Material under extrema betingelser
Huvudsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez
Beviljade medel: 3 600 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: Analytiska tekniker för utforskandet av konforma fältteorier
Huvudsökande: Agnese Bissi, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 3 970 000 SEK för perioden 2019-2022

Projekttitel: En enhetlig teori för antiferromagnetisk spinntronik och spinnorbitronik
Huvudsökande: Dmitry Yudin, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 500 000 SEK för perioden 2019-2022

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2018-2022

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04