Uppsala får Soapbox Science för första gången

2019-05-09

Under eftermiddagen den 25 maj arrangeras Soapbox Science i Uppsala. Tolv kvinnliga forskare från Uppsala universitet och SLU kommer att berätta om sin forskning för allmänheten. Syftet med arrangemanget är dels att träffa och inspirera människor som annars inte skulle komma i kontakt med forskning, dels att lyfta fram kvinnliga forskare och den forskning de bedriver.

Soapbox Science koncept bygger på formatet från Speaker’s Corner i Hyde Park, London, en historisk arena för offentliga tal och diskussioner. Under Soapbox Science står forskarna på trälådor och berättar om sin forskning, svarar på frågor från publiken och diskuterar ämnen som engagerar dem själva och åhörarna. Till skillnad från många andra evenemang där forskning presenteras har publiken ofta inte aktivt valt att gå dit utan vem som helst som råkar passera kan lyssna och medverka. Evenemanget pågår i tre timmar och under varje timme kommer fyra forskare samtidigt att stå på (eller i närheten av) sina lådor och prata med allmänheten.

Soapbox Science Uppsala äger rum den 25 maj kl 14.00 till 17.00 utanför universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Soapbox Sciences andra målsättning att lyfta fram kvinnliga forskare. En färsk rapport från stiftelsen Allbright visar att inte ett enda lärosäte i Sverige har lika många kvinnor som män som är professorer och många kvinnliga forskare ser det som svårt att fortsätta med en akademisk karriär. Att vara med i Soapbox Science ger en möjlighet att visa upp sin forskning och många tidigare medverkande har uppgett att det har gynnat deras personliga och yrkesmässiga utveckling.

Under 2019 kommer 42 Soapbox Science-evenemang att arrangeras runt om i världen. Det första i Sverige arrangerades i Umeå under våren 2018. Vid evenemanget i Uppsala deltar forskare från både Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Evenemanget organiseras av U-Share som är ett universitetsgemensamt projekt med målet att öka samverkan och samarbetet mellan lärosätena.

Läs mer

Linda Koffmar

Last modified: 2023-08-04