Test av vindturbin för neutrinodetektor

2019-11-12

Vid Abisko naturvetenskapliga station testas nu en vindturbin, som har utvecklats vid Ångströmlaboratoriet för att driva en neutrinodetektor på Antarktis.

Thomas Westin och Hans Bernhoff
Thomas Westin och Hans Bernhoff testar vindturbinen. Foto: Allan Hallgren.

Vindturbinen går under namnet SAVANT och har utvecklas specifikt för neutrinodetektorn ARIANNA. ARIANNA är ett steg i en utveckling mot en detektor för neutriner med extremt höga energier som produceras i universum. Studier av dessa kommer att ge information om kosmiska acceleratorer som kan producera partiklar med energier miljontals gånger högre än till exempel Large Hadron Collider, LHC, på CERN. ARIANNA är också en förelöpare till en radiobaserad komponent i utvecklingen av neutrinoteleskopet IceCube.

SAVANT är framöver tänkt att driva ARIANNA-detektorerna under vinterhalvåret, den så kallade polarnatten, som komplement till de solceller som driver detektorerna under sommarhalvåret.

Utvecklingen av vindturbinen har gjorts i ett samarbete mellan institutionerna teknikvetenskaper och fysik och astronomi. Testerna av turbinen i Abisko görs i en miljö som är lite mer krävande vad gäller starkare vindar i kombination med risk för nedisning. En utmaning för vindturbinen är att klara av det hårda vinterklimatet och en annan är kravet på absolut tystnad för att inte störa de känsliga detektorerna, vilket innebär att vindsnurran inte får ge ifrån sig minsta lilla radiobrus.

SAVANT (SAVonius for ANTarctica) har utvecklas inom forskningsprogrammet StandUp for Energy, som är ett strategiskt samarbete mellan Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan, SLU och Luleå tekniska universitet. Vindturbinen som installerats i Abisko är den tredje generationen, Savant3, och är identisk med den som har varit i drift vid Antarktis i Moore's bay på Ross Ice Shelf under det senaste året. SAVANT är också av intresse för att driva andra autonoma instrument i områden med långa polarnätter.

Läs mer om ARIANNA

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04