Pressmeddelande: Bergstedtska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten till docent Rebeca Gonzalez Suarez vid Uppsala universitet

2020-11-06

Rebeca Gonzalez Suarez

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har beslutat dela ut det Bergstedtska priset med en prissumma på 25 000 kr till en mycket värdig mottagare, docent Rebeca Gonzalez Suarez vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Prismotiveringen är följande:

Docent Rebeca Gonzalez Suarez vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet tilldelas det Bergstedtska priset för hennes bidrag till upptäckten av Higgspartikeln och precisionsstudier av dess egenskaper

Erik Bergstedt var en statsman verksam under den sengustavianska tiden och efter statsvälvningen 1809. Efter att ha adlats tog han i riksdagen universitetsundervisningen i försvar under en tid då denna var ifrågasatt. Han donerade medel till Vetenskaps-Societeten för ett pris.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Den stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Uppsala 2020-11-06

Hans Ellegren

Last modified: 2023-08-04