Uppsala universitet samordnar samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter

2021-03-04

Forsknings- och innovationssamverkan mellan universitet och småskaliga företag i Kronobergsregionen ska leda till förstärkt kunskap, kompetens och tillväxt. Institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet leder och samordnar projektet.

Under två år kommer det att pågå ett samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter. Institutionen för fysik och astronomi (IFA) på Uppsala universitet leder och samordnar projektet med ansvar för projektledning, administration och redovisning. Tillsammans med Linnéuniversitetet kommer man att bidra med kompetensutveckling.

– Vi kommer att genomföra kompetensutveckling för de medverkande företagen kring supraledande magneter och magnetdesign och ordna studiebesök till FREIA-laboratoriet i Uppsala och forskningsanläggningen CERN i Schweiz, säger Roger Ruber på IFA, med-initiativtagare och projektledare för samverkansprojektet, och fortsätter.

– Inom ämnet magnetdesign tar universitetets experter även hand om utformningen av magneten som måste passa in i de höga fältkvalitetskrav som kommer från stråldynamikkraven från partikelacceleratorn där den här typen av magnet kan användas. Universitetets experter kommer också att verifiera att magnetdesignen klarar användning med en fältstyrka på 3 Tesla (1 000 gånger starkare än en kylskåpsmagnet) och kylning med flytande helium vid -270 oC.

Förstärka kunskap, kompetens och öka tillväxten

Som tidigare skrivits ska det bidragsfinansierade projektet förstärka kunskap, kompetens och innovationsförmåga i en småländsk företagsgruppering som utvecklar magneter. På sikt även näringslivet i Kronobergsregionen.

– Alla samarbetspartners har unik kompetens som kan kombineras till global konkurrenskraft. Vi har som mål att hjälpa företagsgrupperingen att förstärka sin kompetens för att utveckla ny teknik och som syftar till att utveckla och tillverka en prototyp av en innovativ magnet, en så-kallad ”kall” supraledande magnet, som efterfrågas av stora internationella forskningsanläggningar, säger Roger.

En färdigställd och fungerade prototyp ska kvalificera de deltagande företagen som leverantörer till den internationella forskningsinfrastrukturen CERN i Schweiz. Därmed skapas en öppning för att komma in på den internationella marknaden och öka möjligheten till tillväxt.

– För att projektet ska bli lyckosamt krävs forsknings- och innovationssamverkan mellan universiteten och de medverkande företagen. Det är det praktiska arbetet tillsammans, med bidrag från olika kompetenser i tillverkning och innovation som är kärnan i projektet, säger Roger och avslutar.

– Det känns roligt och intressant att vara delaktig. Det blir en stor utmaning att vara med och göra det till en succé. Även roligt att vi fick stöd från Region Kronoborgs län och Europeiska regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna för detta projekt, för att utveckla ny teknik i samarbete med företag i Sverige. Det är första gången vi lyckas få stöd i den här storleksordningen så att en hel prototyp kan utvecklas inklusive all teknikutveckling som ingår.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Kompetens- och teknikspridning om kalla magneter för tillgång till en breddad internationell marknad

Samverkansparter i projektet är Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Scanditronix Magnet AB, Ryd-Verken AB och Vattenskärningsteknik i Vislanda AB.

Finansiering via bidrag från Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna samt Region Kronobergs län.

Mer om samverkansprojektet

eu logoregion kronoberg logo

Samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter

Swedish cutting-edge technology with global competitiveness

Theresé Herrgård

Last modified: 2023-08-04