Andreas Ekstedt beviljad medel för internationell postdok

2021-06-21

Vetenskapsrådet fattade den 7 juni 2021 beslut om medel för internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel för ett projekt.

Andreas Ekstedt
Andreas Ekstedt. Foto: Privat.

Andreas Ekstedt vid avdelningen för högenergifysik tilldelas 3 450 000 SEK för perioden 2021-2024 för projektet Exakta Förutsägelser av Gravitationsvågor Från den Elektrosvaga Fasövergången—Test av Elektrosvag Baryogenesis. Totalt beviljade Vetenskapsrådet 14 av 63 ansökningar med 48 miljoner kronor för perioden 2021-2024.

Vad innebär denna postdok?
Jag kommer att spendera de första två åren i Hamburg vid DESY. Således kommer jag att flytta till Hamburg nu till hösten 2021. Jämfört med en vanlig postdok så ger Vetenskapsrådets postdok mig en chans att arbeta med experter utomlands och samtidigt främja svensk forskning. Detta förstärks sedan av att jag kommer att spendera ett år vid Uppsala universitet efter de två åren i Hamburg.

Vad betyder denna postdok för dig?
Det gynnar min utveckling som en självständig forskare. Hamburg universitet och DESY är inte bara vid forskningsfronten inom högenergifysik, men det pågående Quantum Universe-projektet, som är en del av ett rikstäckande program inom Tyskland och för samman forskare ifrån hela världen. Projektet ger dessutom ytterligare möjligheter för internationellt samarbete, dels genom workshops och dels genom talrika seminarium.

Projektbeskrivning Exakta förutsägelser av gravitationsvågor från den elektrosvaga fasövergången—Test av elektrosvag baryogenesis

Läs mer om Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021

Läs mer om DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron)

Last modified: 2023-08-04