Jonas Fransson ny professor i teori för starkt korrelerade material

2016-11-18

Jonas Fransson tillträdde som professor den 1 april 2016 och installerades den 18 november 2016 vid institutionen för fysik och astronomi.

Jonas Fransson
Jonas Fransson. Foto: Mikael Wallerstedt.

Jonas Fransson har sedan 2013 varit universitetslektor i teori för starkt korrelerade material och är verksam vid avdelningen för materialteori.

Vad blir du professor i?
– Teori för starkt korrelerade material.

Vilket är ditt forskningsfält?
– Förstå egenskaper hos fasta material på nanoskala som befinner sig utanför jämvikt.

Hur kommer ditt arbete förändras i och med att du blir professor?
– En befordran till professor leder inte till andra arbetsuppgifter än dem man har som universitetslektor. I nuläget innebär det samma ansvar, dvet vill säga samma mängd, inom undervisning och handledning som jag hade som universitetslektor.

– Vid resor utomlands kan det vara en fördel att gå som professor istället för assistant eller associate professor – jag tänker mig att folk kanske tar en på lite större allvar. Det finns en hel del hierarkiska miljöer där det faktiskt spelar roll, även om vi inom akademin kanske vill tro annat.

Varför valde du att bli professor?
– Jag ansökte om att bli professor för det är väl ändå ett av de mål som jag har satt upp när jag väl insåg att jag skulle kunna fullfölja en karriär inom akademin. Det ger ju ett kvitto på att jag har lyckats med mina föresatser, precis som examen vid grundutbildningen och doktorsexamen en gång var liknande mål. Jag kommer från en arbetarmiljö helt utan kopplingar till akademiska studier. Att då nå ända fram till professorsnivån slår rätt högt även om det i praktiken inte innebär så mycket.

Karriär i urval

  • 2002 Teknologie doktor i fysik vid fysiska institutionen, Uppsala universitet
  • 2003 – 2005 Postdoc, Kungliga Tekniska Högskolan
  • 2006 Docent i atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik, Uppsala universitet
  • 2006 – 2007 Postdoc. Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
  • 2008 – 2013 VR Rådsforskartjänst i teori för starkt korrelerade material förlagd till institutionen för fysik och materialfysik, Uppsala universitet
  • 2013 – 2016 Universitetslektor i teori för starkt korrelerade material vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
  • 2016 Professor i teori för starkt korrelerade material, Uppsala universitet

Läs om Jonas Franssons forskning

Läs mer om hur man blir professor i Uppsala universitets anställningsordning

Camilla Thulin

Last modified: 2023-08-04