Plasmoniska lasrar blir magnetiska

2021-12-23

Plasmoniska lasrar visar på många unika egenskaper, men hittills har dessa inte varit relaterade till magnetism. Ny forskning visar nu att plasmoniska lasrar kan slås på och av magnetiskt.

Plasmoniska nanostrukturer utnyttjar kollektiva frielektronresonanser, så kallade plasmoner, för att förstärka växelverkan mellan ljus och material. Detta är också principen bakom en plasmonisk laser, där plasmoniska nanostrukturer stimulerar laseremission i ett aktivt medium på nanometerskalan.

Forskare från Finland har nu upptäckt ett nytt sätt att styra laseremissionen i sådana nanostrukturer med hjälp av externa magnetiska fält. De har integrerat magnetiska material i nanoplasmoniska strukturer och visar hur laseremissionen kan förändras mellan ”av” och ”på” genom att ändra ljuspolarisationen för laserexcitationen för ett visst magnetiseringstillstånd.

De nya lovande resultaten presenteras i tidskriften Nature Photonics, där också Peter Oppeneer, professor i materialteori och Vassilios Kapaklis, universitetslektor i materialfysik, har skrivit en populärvetenskaplig beskrivning av upptäckten.

Artikelreferens

Freire-Fernández, F., Cuerda, J., Daskalakis, K.S. et al. Magnetic on–off switching of a plasmonic laserNat. Photon. (2021), publicerad 23 december 2021.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-021-00922-8

Populärvetenskaplig beskrivning

Oppeneer, P.M., Kapaklis, V. Plasmonic lasers turn magneticNat. Photon. (2021), publicerad 23 december 2021.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-021-00936-2

Last modified: 2023-08-04