Agnese Bissi tilldelas Swedish Foundations' Starting Grants

2022-04-07

Agnese Bissi vid avdelningen för teoretisk fysik har tilldelats Swedish Foundations' Starting Grants för 2022.

Det projekt som tilldelats medel är:

Swedish Foundations’ Starting Grant tilldelas: Agnese Bissi, avdelningen för teoretisk fysik
Anslag: Upp till 15 500 000 kr över en 5-årsperiod
Projekttitel: Integrating the Conformal Bootstrap
Finansieras av: Olle Engkvists Stiftelse

Senast uppdaterad: 2023-08-04